Down Memory Lane: Collected Poems

Oili Sainilan Down Memory Lane: Collected Poems (Seutu 2021), jonka tulkitsi englanniksi FL, kääntäjä Sirkka-Liisa Leinonen, perustuu kirjailijan kahden aikaisemman runokirjan teksteihin. Käännöstyön pohjaksi Sainila kokosi, joiltain osin muokkasi sekä järjesteli suomenkielisen aineiston. Mukana on myös kaksi aiemmin julkaisematonta tekstiä.

Kansien kuvat ja neljä sisältöön sijoitettua kuvaa saatiin FT Erkki Alasaarelan nettikuvapankista. Kirjan taiton viimeisteli runoilija Jyrki Ihalainen.

Runojen puhuja vaeltaa suomalaisissa maisemissa 1960-luvulta nykyaikaan, lapsuudesta vanhuuteen. Hänen elämänvaiheensa ja kokemuksensa avaavat lukijalle näkymän jatkuvasti rakentuvaan ja muutoksille avoimeen mielenmaisemaan. Omaakuvaansa hän luonnehtii runossa Kartta ( Map):

“Valitse oikeat merkit

maisemastani

että ymmärrät sieluni värit:

Muheva multa, tien ruskea kaulus

ja kivet, peltojen kulmiin kasatut.

Karhunsammal, metsämättäälle kivunnut

kätkenyt aamutähden

ja mustikankukan.”

Oili Sainila’s Down Memory Lane: Collected Poems translated by Sirkka-Liisa Leinonen (Seutu 2021) includes poems from the author’s two previous collections. The speaker of the poems travels in Finnish landscapes from the 1960s until the present, from childhood to advanced age. Her life experiences conjure up a milieu where the reader can perceive the ever-developing, though still incomplete, landscape of her inner world.

“You should pick out the correct symbols

in the map of my landscape

to understand the colors of my soul.

Rich soil, the brown collar of the road,

and the rocks piled at field corners.

Haircap moss climbing on top of a hummock

shelters the morning star

and a blueberry flower.”